Privremeno zapošljavanje

ugostiteljsko osoblje, sezonski radnici...


Uslužni centar zapošljavanje d.o.o. je poslodavac koji na temelju sporazuma ili ugovora ustupa radnike drugom poslodavcu za obavljanje privremenih poslova.

Razlozi za privremeno zapošljavanje jesu:
- sezonska potreba za radnicima
- vremenski ograničen posao
- iznenadan ili brz rast opsega poslovanja
- zamjena privremeno odsutnih radnika (porođajni, bolovanje, godišnji odmor)
- privremena potreba za radnicima drugog profila od onog koji je inače uposlen
- interni pravilnik tvrtke ne dopušta dodatno zapošljavanje
- probni rokovi za nove radnike

Prednosti privremenog zapošljavanja:
- brzo dostupni radnici odabrani prema potrebi korisnika
- agencija preuzima sve zakonske obveze prema zaposlenicima i državi, vodeći radnike kao svoje zaposlenike
- radnici su korisniku dostupni uvijek kad ih treba i samo onda kad ih treba, u međuvremenu nema nikakvih obveza prema njima
- u slučaju prestanka potrebe za radnicima korisnik ne podliježe Zakonu o radu u smislu zbrinjavanja viška zaposlenika