Naš pristup

Politika upravljanja kvalitetom

Poduzeće Uslužni centar d.o.o. utvrdilo je politiku kvalitete kojom kroz primjenu norme ISO 9001:2015 u svom svakodnevnom poslovanju želi:

 • biti jedno od vodećih poduzeća u svojoj djelatnosti u regiji
 • kvalitetno i pravovremeno izvršavati sve svoje ugovorene obveze prema kupcima
 • održavati visoku kvalitetu svojih usluga, motivaciju zaposlenih i suradnju s dobavljačima

Da bi se politika kvalitete mogla provesti, poduzeće će:

 • -konstantno usavršavati djelatnike prema zakonskim i internim zahtjevima putem stručnih seminara, tečajeva i edukacija
 • -racinalno koristiti sve resurse poduzeća, provoditi modernizaciju sredstava te optimiziranje organizacija radi smanjenja ukupnih troškova
 • -kontinuirano poboljšavati sustav osiguranja kvalitete kroz ispunjenje zahtjeva i poboljšanje djelotvornosti te školovanjem djelatnika iz područja kvalitete
 • -planirati poslovne i radne aktivnosti, analizirati procese u poduzeću i pratiti zadovoljstvo kupaca, te se planski pozitivno mijenjati u skladu s poslovnim i životnim okruženjem
 • -pratiti zahtjeve korisnika kod postojećih i novih usluga
 • -pratiti i unaprijeđivati suradnju s dobavljačima
 • -pratiti i primjenjivati najnovije tehnologije i sredstva
 • -motivirati djelatnike prema što kvalitetnijem radu i zadovoljstvu korisnika

Politika upravljanja okolišem

Primjena najnovijih tehnologija i metodologija u našim procesima, a u skladu sa zakosnkom i stručnom regulativom, osnovna je smjernica našeg ponašanja. Uz brigu, zaštitu i upravljanje okolišem uz stalnu suranju i komunikaciju s našim životnim i radnim okruženjem provodimo:

 • -neprekidan nadzor i analizu naših utjecaja i emisija na okoliš
 • -primjenu zakonske regulative te nacionalnih i međunarodnih normi i preporuka
 • -primjenu tehnologija i proizvoda koji smajuju emisije i djelovanja na okoliš
 • -informiranje i suradnja o okolišu s našim dobavljaćima i korisnicima
 • -stalno praćenje i unaprijeđivanje sustava upravljanja okolišem
 • -stalno informiranje i obrazovanje djelatnika i suradnika o okolišu i sustavu upravljanja okolišem
Poduzeće osigurava osoblje i resurse za stalni nadzor i poboljšanje politike, ciljeva i programa upravljanja okolišem.