Očitavanje brojila

voda, električna energija, plin


Usluga očitavanja brojila idealna je za sve vlasnike nekretnina koji su udaljeni od nekretnine ili koji nisu u mogućnosti kontinuirano provjeravati stanje brojila.

Ova usluga pruža očitavanje brojila vode, plina i električne energije od strane naših očitavača koji će to učiniti umjesto vas.